top of page

מופעי אורח בהיכל אמנויות הבמה הרצליה

מופעי אורח בפרימיירות בית הספר "מחולה רמת השרון" ומחולה תל אביב".

מנהלי בית הספר: דורית ויניב הופמן

bottom of page